Neliela nedokumentēta Draugiem.lv fīča saplosīšanai: Draugiem “Runā” ierakstiem klusiņām ir uzradies JavaScript interfeiss ar kuru var tīri vienkārši savā lapā ielikt Draugiem.lv “Runā” HTML/JavaScript widget. To, kā tas izskatās dzīvē var redzēt šeit pat labajā sānā vai arī izceltu atsevišķi šeit: http://webtech.lv/projects/widget/

Pāris tehniskas dabas nianses: dati tiek atgriezti ar JavaScript callback funkciju. Tas nozīmē, ka programmētājam ir jānodefinē sava JavaScript funkcija, kas apstrādās saņemtos datus un šis funkcijas nosaukums jānorāda kā viens no parametriem šādam JS failam: http://www.draugiem.lv/profilavards/js.php?fn=JSCallbackName&count=SKAITS&t=time(). time() vietā liekam kaut kādu ciparu, kas nodrošina, ka attiecīgais JavaScript fails netiek kešots pārāk ilgi. Savā piemērā vienkārši paņēmu un uztaisīju 60 sec cache konkrētajem lietotājam izmantojot JavaScript datumu funkcionalitāti. Šāds JavaScript interfeiss ir pieejams tikai ārējiem “Runā” profiliem, kuri ir lasāmi bez autorizācijas. Tas nozīmē, ka, lai piekļūtu ar šo interfeisu pie sava privātā “Runā” profila informācijas, tas ir jāpadara par ārējo profilu.

Nu ko, uz priekšu varoņi, būvējiet savus rīkus!